Základy typologie

 

   Otázka: Základy typologie

   Předmět: Stavitelství, Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Pavelka40

 

ZÁKLADY TYPOLOGIE – PROSTOROVÉ A PROVOZNÍ VZTAHY U OBYTNÝCH A OBČANSKÝCH STAVEB,ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ STAVEB

 

ZÁKLADY TYPOLOGIE

– Typologie = nauka o navrhování budov

 

POŽADAVKY KTERÉ MUSEJÍ SPLŇOVAT NAVRŽENÉ BUDOVY

– Provozní

– Zdravotní

– Bezpečnostní

– Kcční.

– Ekonomické

– Estetické

– Vytvořit příjemné prostředí

 

ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZNÍ A PROSTOROVÉ VZTAHY

1.Pohybový prostor

– Prostorové podmínky budovy = prostor,který potřebujeme při pohybu a práci

 

2.Pracovní prostor

– Plochy a prostory nutné pro předměty a pomůcky k určité práci

 

3.Manipulační úrovně

– Výška sedadel pracovních a ukládacích ploch = určena podle člověka a práce

 

4.Fyzikální vlastnosti prostoru

– Osvětlení a barva světla

– Větrání prostoru

– Teplota a vlhkost vzduchu

 

ZÁSADY NAVRHOVÁN Í BYTOVÝCH A OBČANSKÝCH STAVEB

1. Podklady a průzkumy

– Podklady celého zájmového území

– Klimatické poměry

– geodetické vlivy

 

2.Studium problematiky a úkolů

– Speciální poznatky provozních stavů

– Spolupráce se specialisty pro daný obor

 

3.Řešení provozních stavů

– Problematika řešení = řešení stavby a orientace terénu

 

4.Architektonické řešení

– Splnění všech požadavků kladených na objekt

 

5.Kcční. řešení

– Musí tvořit logický harmonický celek

 

6.Variantní řešení

– Srovnání minimálně dvou řešení = výběr lepšího

 

7.Architektonické bariéry

– Úprava objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

 

8.Ekonomické vyhodnocení a původní a technická zpráva

 

KONCEPCE BUDOV

ROZDĚLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ BUDOVY

-Vlastní užitné prostory   (obytné prostory,učebny…)

– Spojovací prostory komunikační   (chodby,schody,výtahy)

– Doplňkové prostory   (hygienická zařízení,šatny…)

 

PODLE VZÁJEMNÉHO VZTAHU     

– Izolované

– Přistavěné

– Řadové

– Rohové

 

PODLE ROZLOHY

– Monobloky

– Křídlové

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy