Živnostenské podnikání – maturitní otázka

 

   Otázka: Živnostenské podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Klára Cornelly

 

Živnostenské podnikání – živnost, živnostenský zákon, postup při zakládání živnosti, druhy živností, živnostenský úřad, živnostenský rejstřík, samostatně hospodařící podnik, podnikatelský záměr

 

Živnost – je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

  • v česku provozování živnosti upravuje živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 

Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění se od 1. 7. 2008 osvědčuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě výpisu mohou podnikatelům osvědčit živnostenské oprávnění i živnostenské listy a koncesní listiny, vydané před 1. 7. 2008, pokud jsou platné.

 

Druhy živností v česku:

Ohlašovací živnosti – jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku.

Ty se dělí na:

  1. Řemeslné živnosti – jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou výuční list, maturita v oboru, diplom v oboru nebo šestiletá praxe v oboru (řeznictví, zednictví, klempířství a oprava karosérií, hostinská činnost, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení)
  2. Vázané živnosti – jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona (masérské služby, vedení účetnictví, provádění staveb, jejich změn a ustraňování, provozování autoškoly)
  3. Volná živnost – je to živnost, pro jejíchž získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost. Tato živnost má název Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona. Podnikatel si rozsah této živnosti vymezí tím, že si ze seznamu 80 činností vybere ty, které bude provozovat (velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, fotografické služby)
  4. Koncesované živnosti – jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy (provozování pohřební služby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava, taxislužba)

 

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Fyzická osoba, která chce získat živnostenské oprávnění, musí splnit:

Všeobecné podmínky

  • minimální věk 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

Zvláštní podmínky

  • odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnost

 

Živnostenský úřad – je úřad zabývající se živnostníky tj. podnikateli. Vlastní evidenci všech podnikatelů ve svém okrese respektive živnostenských listů a vydává nové živnostenské listy, bez jehož vydání není možné podnikat.

Každý živnostenský list je vydáván na jméno fyzické osoby a na profesi, respektive obor, kterým se podnikání zabývá. Živnostenský list má k dispozici identifikační číslo IČO každého podnikatelského subjektu, podle kterého může být nalezen, popřípadě zrušen.

Živnostenský úřad dále má k dispozici veškeré informace o právech podnikání a zprostředkovává výpisy z živnostenského rejstříku.

 

Podnikatelský záměr – je dokument, který popisuje základní smysl firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení.

Podnikatelský plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých aspektů podnikání, jako jsou cíle podnikatele, silné a slabé stránky byznysu, financování, obchod a marketing, rizikové faktory, trh a konkurence či strategii, která vede k dosažení stanovených cílů.

Kvalitní sestavení podnikatelského záměru je dnes základní podmínkou k dosažení rozvoje a zisku firmy.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy