Zlomky a rovnice – řešený příklad

matematika

 

Otázka: Příklad na zlomky a rovnice

Předmět: Matematika

Přidal(a): Studijni-svet.cz

 

Zadání příkladu:

$$\frac{2c + 12}{2-c} \cdot (6-c)$$

Určete všechny hodnoty c ∈ R pro které je hodnota výrazu rovna nule.

 

Řešení:

1) Zlomek přepíšeme na rovnici

$$\frac{2c + 12}{2-c} \cdot (6-c) = 0$$

2) Výraz je roven nule, pokud se čitatel rovná nule

$$(2c + 12)(6 – c) = 0$$

3) Vytkneme 2 v první závorce

$$2(c + 6)(6 – c) = 0$$

4) Dostáváme tvar pro snadné zjištění výsledku

$$(c + 6)(6 – c) = 0$$

$$c_{1} = -6; c_{2} = 6$$

6) Nesmíme zapomenout, že jmenovatel v původním zlomku se nesmí rovnat nule

$$c \neq 0$$

 

Tedy: $$c_{1} = -6; c_{2} = 6; c \neq 0$$

 

Časová náročnost: 3 minuty

Jedná se o příklad z podzimního maturitního testu 2018.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy