Periodizace evropských hudebních dějin – dějiny hudby

dějiny

 

   Otázka: Periodizace evropských hudebních dějin

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): houmeleta

 

 

Periodizace evropských hudebních dějin

 • Vývoj evropských hudebních dějin.
 • Vznik hudby a její magický charakter.
 • Charakteristika jednotlivých slohových období + hlavní představitelé a díla.

 

Úvod

Vývoj nejstarších památek není zcela jasný, poněvadž se nám nedostalo patřičných historických nálezů. Lidstvo si vykládalo vznik hudby mýty.

 

Řekové– připisovali  vznik hudby bohu Apollónovi

Egypťané– připisovali vynález hudby bohu moudrosti Thótovi

Židé– jsou jediní, kteří připisují vznik hudby historickému  původu.

Bible– přisuzuje její objevení Kainovým potomkům

 

V novodobých dějinách se také objevují názory na vznik hudby:

 

Charles Darwin– anglický přírodovědec, zakladatel evoluční teorie a moderní biologie

 • tvrdí, že hudba vznikla z řečí ptáků

 

J. J. Rousseau, H. Spencer,L. Janáček– hudba vznikla z řeči a jejího melodického spádu

 • hudba patří k nejstarším uměleckým projevům člověka
 • ve svých původních projevech úzce souvisela s tancem a měla funkci především magickou

 

Zvláštní význam pro dějiny hudby mají Židé

 • připisovali hudbě velkou důležitost
 • zpívali sborově i sólově, hlavně žalmy, jež měly původ v lidovém zpěvu a byly přednášeny buď sborově- antifonicky (dva sbory si odpovídaly), nebo responsoriálně (střídání sólisty se sborem)
 • tyto židovské zpěvy žalmů tvořily jeden z pramenů křesťanských zpěvů gregoriánského  chorálu

 

Periodizace evropských hudebních dějin

1) Rytmicko-Monomelodický

 • Styl pravěkých kultur- 40 000 – 5000 př.n.l
 • Starověký styl orientální a řecký – 5000- konec 6. stol. n. l.
 • Středověký styl duchovní – 7 stol. 2. pol. 10. stol. n. l.
 • Středověký styl světský – konec 10.stol. – 13. stol. n. l.

[Zobrazit více o tomto stylu]

 

2) Polymelodický

 • Ranný středověký evropský vícehlas – 7. stol.- 12.stol.
 • Období ars antiqua- 12.stol. – 13. stol.
 • Období ars nova- 13.stol. – 14.stol.
 • Styl nizozemské polyfonie- 15.stol.- počátek 16.stol.
 • Období syntézy polymelodického slohu- konec 16.stol.

[Zobrazit více o tomto stylu]

 

3) Melodicko-Harmonický

 • Baroko – 1600-1750
 • Klasicismus – 2. pol. 18. stol.
 • Romantismus- 19. stol.
 • Impresionismus – přelom 19. a 20. stol
 • Expresionismus- 1. pol. 20. stol.
 • Období pozdních syntéz- neoklasicismus, neofolklorismus, aj. pol. 20. stol.

[Zobrazit více o tomto stylu]

 

4) Sónický – 20. – 21. století

 • snaha o zrovnoprávnění zvukově barevné složky hudebního díla se složkou rytmickou, harmonickou, hledání nových zvuků, barev a jejich využití v hudbě

[Zobrazit více o tomto stylu]


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy