Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

K výpočtu absolutní hodnoty komplexního čísla potřebujeme znát následující vzorec:

$$|x|=\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{x\cdot \overline{x}}$$

kde

$$\overline{x}$$ je komplexně sdružené k x

Pro absolutní hodnoty komplexních čísel platí:

  • absolutní hodnotou komplexního čísla je reálné číslo
  • komplexní jednotka = každé komplexní číslo, jehož absolutní hodnota se rovná jedné, například: i,1
  • IxI≥0

Řešený příklad: Vypočítejte absolutní hodnotu výrazu 2-3i

$$|2-3i|=\sqrt{(2-3i)\cdot(2+3i)}=\sqrt{4+6i-6i-9i^2}=\sqrt{4+9}=\sqrt13$$