Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Jak určit vzdálenost dvou bodů v rovině? K výpočtu lze využít následující vztah:

$$|AB| = \sqrt{(b_{1} – a_{1})^{2} + (b_{2} – a_{2})^{2}}$$

Pokud by nás ale zajímala vzdálenost dvou bodů v prostoru, musíme vzorec pro výpočet trochu poupravit. Jak? Přidáním třetí souřadnice. Body v prostoru jsou totiž určeny nejenom osou x a y, ale také osou z. A proto vzorec pro výpočet vzdálenosti dvou bodů v prostoru vypadá následovně:

$$|AB| = \sqrt{(b_{1} – a_{1})^{2} + (b_{2} – a_{2})^{2} + (b_{3} – a_{3})^{2}}$$