Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Bod A grafu funkce g: y = 0,75x – 0,5 má obě souřadnice x, y shodné. Určete souřadnice bodu A.

Řešení:

1) Protože y=x, zbavíme se jedné neznámé
y = 0,75 y – 0,5
2) Převedeme si neznámé na jednu stranu a čísla na druhou
0,25 y = – 0,5
3) Přepočítáme na 1 y
y = – 2
A [- 2, -2]

Časová náročnost: 2-3 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.