Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Jev jistý je takový jev, který nastane při každém pokusu, matematicky můžeme jev jistý vyjádřit následovně:

A = ω

Příkladem jevu jistého je například prohlášení, že při každém hodu kostkou padne číslo od 1 do 6.

Opakem jevu jistého je jev nemožný. Ten matematicky vyjádříme takto:

A = Ø

Jev nemožný nemůže nastat. Příkladem jevu nemožného je například prohlášení, že při hodu třemi kostkami bude součet padlých čísel 50. Jelikož nejvyšší možný součet, který může padnout je součet tří šestek, je nemožné, abychom dostali součet rovný 50.

Jev opačný k jevu A je jev takový, který nastane, pokud nedojde k jevu A. Jev opačný k jevu A značíme:

Ā 

Pokud je jev A takový, že na kostce padne liché číslo, jev opačný k jevu A je to, že na kostce padne číslo sudé. Pokud je jev A ten, že při hodu mincí padne rub, jev Ā nastane, když padne líc.