Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Tangentová věta, stejně jako věta sinová a kosinová, se vztahuje na obecné trojúhelníky.

  • Co nám tangentová věta říká?

$$\frac{a-b}{a+b}=\frac{tg\frac{\alpha-\beta}{2}}{tg\frac{\alpha+\beta}{2}}=\frac{tg\frac{\alpha-\beta}{2}}{cotg\frac{\gamma}{2}}$$

$$\frac{b-c}{b+c}=\frac{tg\frac{\beta-\gamma}{2}}{tg\frac{\beta+\gamma}{2}}=\frac{tg\frac{\beta-\gamma}{2}}{cotg\frac{\alpha}{2}}$$

$$\frac{c-a}{c+a}=\frac{tg\frac{\gamma-\alpha}{2}}{tg\frac{\gamma+\alpha}{2}}=\frac{tg\frac{\gamma-\alpha}{2}}{cotg\frac{\beta}{2}}$$

  • Kdy můžeme tangentovou větu využít?

Když známe dvě strany v trojúhelníku a úhel proti jedné z nich.

Když známe dva úhly v trojúhelníku a stranu proti jednomu z nich.