Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: V kartézské soustavě souřadnic Oxy je sestrojen graf lineární lomené funkce f s definičním oborem R \ {0}

Jaký bude předpis funkce f?
$$a) y = \frac{-2}{x}$$
$$b) y = \frac{2}{x-2}$$
$$c) y = \frac{x-2}{x+2}$$
$$d) y = \frac{x-2}{-x+2}$$
$$e) y = \frac{x-2}{x}$$

Řešení:

1) Z grafu je patrné, že:
$$x ≠ 0;y ≠ 1$$
2) Sestavíme rovnici pro y
$$y = \frac{x-2}{x}$$
$$y = 1-\frac{2}{x}$$
Správně je tedy odpověď (e)

Časová náročnost: 2-4 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.