Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Při práci s mocninami mějte na paměti, že existuje několik pravidel:

  1. $${a}^{1} = a$$
  2. $${a}^{0} = 1, $$pokud  $$a≠0$$
  3. $${0}^{n} = 0,$$ ale $$n>0$$
  4. $${0}^{0}$$ je nedefinovatelný výraz
  5. $${(a \cdot b)}^{n} = {a}^{n}\cdot {b}^{n}$$
  6. $${a}^{m} \cdot {a}^{n} = {a}^{m+n}$$
  7. $$\frac{{a}^{m}} {{a}^{n}}= {a}^{m-n},$$pokud $$a≠0$$
  8. $$({a}^{m})^{n}={a}^{m.n}$$