Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Co je faktoriál? Jak vypadá? Jak se s ním počítá? A kdy se v matematice používá?

Faktoriál je například toto: 5!

Onen vykřičník neznamená, že si máme dát na číslo 5 pozor, ale že se jedná o faktoriál pěti. To znamená, že daný faktoriál je SOUČINEM VŠECH PŘIROZENÝCH ČÍSEL, KTERÁ JSOU MENŠÍ NEBO ROVNA DANÉMU ČÍSLU.

Jednoduše řečeno: 5! = 5x4x3x2x1= 120

Z této definice můžeme snadno odvodit, že:

  • 6!=720 (6x5x4x3x2x1)
  • 7!=5040 (7x6x5x4x3x2x1)
  • 2!=2 (2×1)
  • 1!=1 (1)
  • ale co 0! ? U něj si musíme pamatovat následující rovnost: 0!=1

Obecně můžeme faktoriál definovat takto: $$(n+1)!=(n+1)\cdot{n!}$$

Faktoriál vznikl proto, aby nám usnadnil zápis. Když tedy počítáme s násobky po sobě jdoucích přirozených čísel, jednoduše si jejich vypisování zkrátíme s použitím vykřičníku.

Faktoriály mají využití právě v kombinatorice, proto se nám jejich znalost bude v následujících kapitolách hodit.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.