Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Iracionální rovnice jsou rovnice, ve kterých je neznámá pod odmocninou.
  • Například: $$\sqrt{x}=3$$
  • Iracionální rovnice řešíme tak, že výraz s neznámou pod odmocninou umocníme, ale musíme dodržovat několik pravidel.
  • Výraz pod sudou odmocninou musí být nezáporný, aby měl smysl.
  • Příklad toho, jak se umocnění chová:

(-2)≠2

Pokud ale obě strany umocníme:

(-2)²= 2²

Dostaneme rovnost:

4=4