Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Při určování vzájemné polohy přímky a kulové plochy mohou nastat tři případy:

  1. Přímka leží mimo kulovou plochu, takže spolu nemají žádný společný bod.
  2. Přímka se kulové plochy dotýká právě v jednom bodě dotyku T, takže je její tečnou.
  3. Přímka kulovou plochou prochází, takže spolu mají dva společné body.