Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: 

Na obrázku jsou znázorněny množiny A, B, C. Množina A má všechna čísla uvnitř kruhu. Množina B v obdélníku a množina C v trojúhelníku. Výsledkem sjednocení všech tří množin je pětiprvková množina {0; 1; 2; 3; 4}.
 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?
a) B = ø
b) A ∩ B = ø
c) A ∩ C = ø
d) B ∩ C = ø
e) žádné z výše uvedených tvrzení


Řešení:

1) Zrekapitulujeme si, co je patrné z obrázku:
A = {0; 1; 2; 3}
B = {0}
C = {2; 3; 4}

2) Z výčtu množin je tedy zřejmé, že množiny B a C nemají žádný společný průnik:

Správně je tedy d) B ∩ C = ø.

Časová náročnost: 3-4 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.