Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

V prostoru neexistuje obecná rovnice přímky, proto si ukážeme jak se sestavuje PARAMETRICKÁ ROVNICE PŘÍMKY.

K sestavení parametrické rovnice přímky potřebujeme znát její směrový vektor. Ten sestavíme následujícím způsobem:

  • pokud je přímka dána dvěma body A a B, pak je její směrový vektor roven: u=B-A
  • v praxi to znamená, že od sebe odečteme jednotlivé souřadnice bodu A a bodu B a získáme souřadnice směrového vektoru

Jakmile známe souřadnice směrového vektoru přímky, můžeme dosadit do parametrické rovnice přímky, která vypadá takto:

$$X = A + tu$$

pro rovnici platí, že t∈R a u≠0

t se nazývá parametr (odtud název rovnice)