Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Určete vzdálenost bodů A a B. Souřadnice bodů jsou následující: A[-1; 0; -2] a B[1; 3; 4].

 

Řešení:

Stačí dosadit do vzorce pro výpočet vzdálenosti bodů v prostoru:

$$|AB| = \sqrt{(b_{1} – a_{1})^{2} + (b_{2} – a_{2})^{2} + (b_{3} – a_{3})^{2}}$$

a dostaneme výsledek:

$$|AB| = \sqrt{(1+1)^{2} + (3-0)^{2} + (4+2)^{2}}=\sqrt{4+9+36}=7$$