Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Stejně jako sinová věta, také kosinová věta platí v obecném trojúhelníku a zní následovně:

$$\begin{eqnarray}
a^2 &=& b^2 + c^2 – 2 b c \cdot \cos \alpha\\
b^2 &=& c^2 + a^2 – 2 c a \cdot \cos \beta\\
c^2 &=& a^2 + b^2 – 2 a b \cdot \cos \gamma
\end{eqnarray}$$

  • Tvar kosinové věty pro pravoúhlý trojúhelník je Pythagorova věta

Speciálním případem kosinové věty je Pythagorova věta. Tu totiž dostaneme v případě, že bude úhel γ roven 90°.

$$c^2 = a^2 + b^2 – 2 a b \cdot \cos \gamma$$

γ=90°⇒ cos γ=0 ⇒ 2ab·cos γ=0 ⇒

$$c^2 = a^2 + b^2 $$

  • Kdy můžeme kosinovou větu využít?

Kosinová věta je užitečná, když známe délky všech tří stran trojúhelníku a potřebujeme dopočítat úhly.

Kosinovou větu lze použít také v případě, že známe délky dvou stran trojúhelníku a úhel, který svírají.