Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Napište parametrickou rovnici přímky AB. Souřadnice bodů jsou následující: A[2; 3; -1] a B[0; -1; 5].

Řešení:

Prvním krokem je sestrojení směrového vektoru u. Ten získáme ze vztahu u=B-A

$$u=B-A=(0-2;-1-3;5+1)=(-2;-4;6)$$

následně můžeme dosadit do parametrické rovnice přímky

X = A + tu; t ∈ R, u ≠ o,

za A dosazujeme souřadnice bodu A a za u souřadnice vektoru u

x = 2 – 2t,
y = 3 – 4t,
z = -1 + 6t; t ∈ R