Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Ke každé úloze přiřaďte správný výsledek.
1) Petr má 270 Kč. Karel má o polovinu méně. Kolik Kč mají pánové dohromady?
2) Do banky byl vloženo 50 500 Kč na 2 roky. Úroková sazba za rok činí 0,5 %, úroky se zdaňují 15 % a na účet se připisují vždy na konci roku. Kolik Kč přibyde ke vkladu za 2 roky? (Zaokrouhlete na celé číslo)
3) Stará poštovní známka za poslední rok zvedla svou cenu 2x a to vždy o 25% z předešlé ceny. Nyní by Vás přišla na 750 Kč. Kolik stála před rokem?
 
Možné odpovědi:
A) Méně než 400 Kč
B) 430 Kč
C) 450 Kč
D) 480 Kč
E) jiný počet korun

Řešení:

Příklad 1

1) Poměrem vypočítáme kolik Kč má Karel:

Petr …. 270 Kč Karel .. 270 : 1,5 = 180 Kč

2) Finanční obnos Petra a Karla sečteme:

270 + 180 = 450 Kč

Správně je možnost (C)

  Příklad 2

1) Nejdříve vypočítáme úrok:

u= 50 500 · 0,005 = 252,5 Kč

2) Nyní vypočítáme úrok s 15% zdaněním (za 1 rok):

252,5 · 0,85 = 214,625 Kč

3) Za dva roky bude na účet přičteno (vypočítáme částku po zdanění na 2 roky):

p = 2 · x

p = 2 · 214,625  430 Kč

Správně je možnost (B)

  Příklad 3

1) Nejdříve vypočítáme, kolik stála známka po první slevě:

750 …….. 125 % y ………… 100 %

$$y = \frac{100}{125}750$$

$$y = 600$$

2) Nyní můžeme počítat, jaká byla cena známky před rokem:

600 ….. 125 % y ………. 100 %

$$y = \frac{100}{125}600$$

$$y = 480 Kč$$

Správně je možnost (D)

Časová náročnost: 7-8 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.