Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Ke každé nerovnici (1-3) řešené v oboru R přiřaďte množinu všech řešení (a-e).
$$1. x^{2} ≤ 0$$
$$2. -2x ≤ 4-2\cdot2$$
$$3. \frac{2x^{2}-4x}{(x-2)\cdot x} ≤ 0$$
 
Množiny řešení:
$$a) Ø$$
$$b) {0}$$
$$c) 〈0; +∞)$$
$$d) (-∞; 0〉$$
$$e) jiná$$

Řešení:

1) Znázornění nerovnice

$$ x^{2} ≤ 0$$

$$x^{2} ≤ 0$$ nikdy záporných hodnot nenabývá, pouze hodnoty 0, viz graf, proto je správně za (b).

2) Znázornění nerovnice

$$ -2x ≤ 4-2\cdot2$$

Kladných hodnot a nuly nerovnice nabývá v intervalu (c).
$$-2x ≤ 4-2\cdot2$$
V prvním kroku si roznásobíme pravou stranu $$-2x ≤ 0$$
Přepočítáme na 1x, výsledek v tomto případě zůstává stejný $$x ≤ 0$$

3) Znázornění nerovnice

$$ \frac{2x^{2}-4x}{(x-2)\cdot x} ≤ 0$$

Nerovnice nemá řešení, jak je patrné z grafu, proto je (a) správná odpověď.
$$\frac{2x^{2}-4x}{(x-2)x} ≤ 0$$

Časová náročnost: 7 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.