Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Abychom uměli s komplexními čísly pracovat, musíme si také uvést na pravou míru, jak ke komplexnímu číslu vytvořit číslo opačné

  • Naštěstí se opačná čísla k číslům komplexním tvoří stejně, jako opačná čísla k číslům reálným.
  • Komplexní číslo tedy vynásobíme -1 a dostaneme číslo opačné.
  • Názorný příklad: Najdi opačné číslo ke komplexnímu číslu 3+5i.
  • Řešení: číslo 3+5i vynásobíme mínus jedničkou a dostaneme tak: -3-5i
  • Obecně tedy platí, že opačné číslo ke komplexnímu číslu x+yi je -x-yi