Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání příkladu:

Vypočtěte pravděpodobnost toho, že z množiny po sobě jdoucích přirozených čísel od 1 do 100 bude náhodně vybrané číslo dělitelné:

a) osmi

b) dvěma, ale není dělitelné osmi

Řešení:

a) Nejprve musíme najít všecha čísla od 1 do 100, která jsou dělitelná osmi.

Tato čísla jsou: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96. Celkem jich je 12.

|A|= 12

|ω|= 100

$$P(A)= \frac{|A|}{|\omega|}$$

$$P(A)=\frac{12}{100}$$

$$P(A)=0,12$$

Pravděpodobnost toho, že náhodně vybrané číslo z množiny po sobě jdoucích přirozených čísel od 1 do 100, bude dělitelné osmi je 12%.

b) V množině přirozených čísel od 1 do 100 je 50 z nich dělitelných dvěma. Z nich je ale zároveň 12 dělitelných i osmi, z toho výplývá:

|A|= 50-12 = 38

|ω|= 100

$$P(A)= \frac{|A|}{|\omega|}$$

$$P(A)=  \frac{38}{100}$$

P(A) = 0,38 

Pravděpodobnost toho, že náhodně vybrané přirozené číslo z množiny po sobě jdoucích přirozených čísel od 1 do 100, bude dělitelné dvěma, ale nebude dělitelné osmi je 38%.