Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Obchodní řetězec si na 13 týdnů v létě objednal vejce od 2 farmářů – Marka a Petra.
Marek řetězci prodával týdně o pětinu vajec více než Petr.
Každý pracovní den prodal Marek řetězci pětinu svého týdenního prodeje, tedy 600 vajec.
 
Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá:
a) Petr prodával řetězci každý týden o 20 % méně vajec než Marek.
b) Petr prodával řetězci každý týden o 500 vajec méně než Marek.
c) Marek s Petrem prodávali řetězci dohromady 5 500 vajec týdně.
d) Za 13 letních týdnů prodal Marek řetězci o 20 % vajec více než Petr.


Řešení:

1) Nejdříve si vypočítáme, kolik vajec týdně prodává Petr
Marek…. 3 000 vajec týdně
Petr…….. (6/5)x = 3 000$$
Petr……..x = 2500 vajec týdně
2) (a) NE, Petr neprodává o 20 % méně vajec než Marek
3000 …. 100%
2500 …. x %
$$\frac{x}{100} = \frac{2500}{3000}$$
$$x = 83,\overline{3}%$$
3) (b) ANO, Petr prodává o 500 vajec týdně méně než Marek
3 000 – 2 500 = 500
4) (c) ANO, Petr a Marek dohromady týdně prodají 5 500 vajec
3000 + 2500 = 5 500
5) (d) ANO, za 13 letních týdnů prodal Marek řetězci o 20 % vajec víc
32 500 …. 100 %
39 000 …. y %
$$\frac{y}{100} = \frac{39000}{32500}$$
y = 120 %

Časová náročnost: 5-6 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.