Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Najděte středovou a obecnou rovnici kružnice se středem S[3; 5] a poloměrem r = 2.

 

Řešení: 

Nejprve se vrhneme do vytvoření středové rovnice kružnice. Její sestrojení je snadné, protože spočívá v jednoduchém dosazení do vzorce:

$$(x – m)^2 + (y – n)^2 = r^2$$

Jelikož víme, že m=3, n=5 a r=2, středová rovnice kružnice vypadá následovně:

$$(x – 3)^2 + (y – 5)^2 = 2^2$$

Po menší úpravě, která spočívá v roznásobení 2² získáme:

$$(x – 3)^2 + (y – 5)^2 = 4$$

Nyní se můžeme vrhnout na obecnou rovnici kružnice

Její sestrojení je o něco složitější, protože si musíme roznásobit mocniny ve středové rovnici

$$(x – 3)^2 + (y – 5)^2 = 4$$

podle vzorce $$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$ roznásobíme a získáme:

$$x^2-6x+9+y^2-10y+25=4$$

upravíme do tvaru $$x^2+y^2-2mx-2ny+p=0$$

$$x^2-6x+y^2-10y+30=0$$