Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Řešte s pomocí substituce rovnici (v množině R).

$${({x}^{2}-x+2)}^{2}-6({x}^{2}-x)-4=0$$

Řešení:

$${({x}^{2}-x+2)}^{2}-6({x}^{2}-x)-4=0$$

v obou závorkách se vyskytuje člen x²-x, budeme tedy substituovat ten

$${x}^{2}-x=a$$

$${(a+2)}^{2}-6a-4=0$$

$${a}^{2}+4a+4-6a-4=0$$

$${a}^{2}-2a=0$$

S použitím Vietových vzorců najdeme kořeny rovnice

ax²+bx+c=0 (x1+x2=-b; x1·x2=c)

a1+a2=-b ; a1• a2=c

a1+a2=2

a1•a2=0

a1=2; a2=0

Nyní se můžeme vrátit ke vztahu:

$${x}^{2}-x=a$$

a najít řešení pro 0 a 2

$${x}^{2}-x=0$$

Opět využijeme Vietových vzorců a najdeme oba kořeny

x1+x2=1

x1•x2=0

x1=0; x2=1

$${x}^{2}-x=2$$

$${x}^{2}-x-2=0$$

Opět využijeme Vietových vzorců a najdeme oba kořeny

x1+x2=1

x1•x2=-2

x1=-1; x2=2

Řešením je:

K={0;±1;2}