Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Žáci uspořádali svým učitelům tombolu, do které dali 30 losů. Každý třetí je výherní. Učitelům matematiky celkem dali 4 losy.
Jaká je pravděpodobnost, že ani jeden z těchto 4 darovaných losů nevyhraje?
(Výsledek zaokrouhlen na setiny)
a) 0,16
b) 0,18
c) 0,20
d) 0,25
e) 0,33

Řešení:

1) Ze 30 losů je 10 výherních.

2) Dosadíme do zlomku. V čitateli znázorníme počet losů učitelů matematiky a počet nevýherních losů, ve jmenovateli počet losů učitelů matematiky a celkový počet losů.
$$P=\frac{_{4}^{20}}{_{4}^{30}}$$
3) Vypočítáme
Správně je za (b) 0,18

Časová náročnost: 3-4 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.