Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Tajný kód splňuje následující pravidla tři pravidla:
1)  může obsahovat pouze číslice: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
2) žádná čísla se neopakují
3) počet čísel v tajném kódu udává 1. číslo kódu
a) Vypočítejte, kolik existuje kódů, které mají na první místě číslo 3.
b) Vypočítejte, kolik kódů má na první  místě číslici 4, 5 nebo 6.


Řešení:

a) Kódy, které mají na prvním místě číslo 3

Na prvním místě máme jednu možnost (3), na druhém pak zbylých 5 a na třetím 4
$$1\cdot5 \cdot 4=20$$

b) Kódy, které mají na prvním  místě číslici 4, 5 nebo 6

Variace jsou tvořeny s počátečními čísly 4, 5, 6 -> tomu odpovídá i počet cifer v kódu; při každém dalším čísle odečítáme možnost, která byla použita předtím
$$1\cdot 5\cdot4 \cdot3+1\cdot 5\cdot 4 \cdot 3\cdot2+1\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1$$
$$60 + 120 + 120 = 300$$

Časová náročnost: 3-4 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.