Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Pokud bychom se nad příkladem s hrací kostkou zamysleli, došli bychom k základním pravidlům pravděpodobnosti, která jsou následující

  • Vždy může nastat pouze jedna možnost. Například na kostce může vždy padnout pouze jedno číslo, z balíčku karet vždy vytáhneme pouze jednu kartu atd.
  • Existuje konečné množství výsledků.

Pokud bychom se dále zaměřili na postup, jakým jsme se k výsledku dostali, zjistíme, že se na něj dá aplikovat základní vzorec pravděpodobnosti:

$$P(A) =\frac{|A|}{|\omega|}$$

  • P(A) je pravděpodobnost jevu A
  • |A| značí pravděpodobnost toho, že jev A nastane
  • v případě házení kostkami, kdy jsme počítali, jaká je pravděpodobnost toho, že padne dvojka, bylo |A|=1
  • |ω| značí množinu všech možných výsledků náhodného pokusu
  • v případě házení kostkami byla množina všech možných výsledků |ω|=6 (množinu ω tvořila všechna čísla, která mohou na kostce padnout, tedy: {1,2,3,4,5,6}