Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Substituce spočívá v tom, že složitý výraz v rovnici nahradíme výrazem jednodušším. Tím vytvoříme rovnici novou, kterou snadno vypočítáme. Následně se vrátíme na začátek k výrazu, který jsme substituovali a dopočítáme
  • Pro substituční metodu neexistuje univerzální pravidlo, které by stanovovalo kdy a na jaký člen substituci použít
  • Substituční metodu využijeme při řešení rovnic, ve kterých se výraz (nebo jeho modifikace) vyskytuje víckrát, například:

$${x}^{4}- {6x}^{2}+8=0$$

Protože se v rovnici vyskytuje x na čtvrtou a x na druhou, přičemž platí, že x²=(x²)²,

můžemek substituci zvolit právě

$${x}^{2}=a$$

Tím nám vznikne kvadratická rovnice, kterou snadno vypočítáme.

$${a}^{2}-6a+8=0$$

s použitím Vietových vzorců ((ax²+bx+c=0 (x1+x2=-b; x1·x2=c)) určíme kořeny této rovnice

a1+a2=-b ; a1• a2=c

a1+a2=6 

a1•a2=8

dostaneme tedy:

a1=2; a2=4

V tuto chvíli se musíme vrátit na začátek a dosadíme oba kořeny do vztahu se substitucí

$${x}^{2}=a$$

$${x}^{2}=2/√$$

$$x=±\sqrt{2}$$

$${x}^{2}=4/√$$

$$x=±2$$

K={±√2; ±2}