Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: V soutěži bylo možné získat 0 až 6 bodů. Výsledky soutěžících jsou zaznamenány v tabulce, ale jeden údaj chybí. S doplněným údajem bude medián počtu získaných bodů 5.

Určete nejmenší možný počet soutěžících, kteří získali 5 bodů.

Řešení:

1) Nejdříve si spočítáme, kolik je soutěžící, kteří získali 0-4 bodů
Sečteme hodnoty v tabulce pod čísly 0-4. Výsledek je 15.
2) Abychom dosáhli toho, že bude medián 5, musí být počet soutěžících, kteří získali 5 – 6 bodů vyšší.
Musíme tedy přičíst k 6 (počet soutěžících s 6 získanými body) takové číslo, aby byl jejich součet vyšší než 15.
Když přičteme 10, získáme nejmenší počet soutěžících, kteří získali 5 bodů, tak aby medián vycházel 5.
Počet soutěžících je 10.

Časová náročnost: 3-4 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.