Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: $$\frac{14-2x}{-2}+2<0$$
V oboru R řešte nerovnici a množinu všech řešení zapište intervalem.

Řešení:

1) Zbavíme se zlomku, číslo 2 vynásobíme společným (záporným) jmenovatelem (-2):
$$ 14-2x-4 > 0$$
2) Upravíme čísla, sečteme 14 a (-4):
$$ 10-2x>0$$
3) Neznámé necháme na jedné straně a převedeme číslo:
$$ -2x > -10$$
4) Přepočítáme na 1x (při převodu měníme znaménko):
$$ x<5$$
$$ x ∈ (-∞;5)$$

Časová náročnost: 3 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.