Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení.

Umocńování má následující tvar:

$${a}^{n}$$

a je základ mocniny neboli mocněnec, n je mocnitel neboli exponent.

$${2}^{3}$$

V tomto případě je 2 základem mocniny a 3 je exponentem.

Přirozený exponent

  • Práce s přirozeným exponentem je snadná.
  • Exponent nám určuje, kolikrát mocněnec vynásobíme sebou samým.

$${5}^{3}= 5\cdot5\cdot5=125$$

$${x}^{3}= x\cdot x\cdot x$$

$${(-5)}^{3}= (-5)\cdot(-5)\cdot(-5)=-125$$

$${5}^{0}= 1$$

Záporný exponent

  • Jestliže je exponent záporný, znamená to jediné: budeme dělit

$${a}^{-1}=\frac{1}{a}$$

$${3}^{-1}=\frac{1}{3}$$

$${3}^{-1}=\frac{1}{3}$$

$${3}^{-2}=\frac{1}{{3}^{2}}=\frac{1}{9}$$

$${(x+1)}^{-2}=\frac{1}{{(x+1)}^{2}}$$

Racionální exponent

  • Jakmile umíme pracovat s přirozeným i záporným exponentem, můžeme se vrhnout na racionální exponent

$${a}^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{{a}^{m}}$$

$${6}^{\frac{4}{3}}=\sqrt[3]{{6}^{4}}$$

$${3}^{\frac{5}{3}}=\sqrt[3]{{3}^{5}}$$