Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • K výpočtu pravděpodobnosti existují vzorečky, s jejichž pomocí je snadné vypočítat s jakou pravděpodobností dojde k libovolnému jevu.
  • Než se k nim ale dostaneme, je důležité pochopit, jak s nimi pracovat.
  • Pojďme se tedy podívat na příklad s onou hrací kostkou a dobrat se společně k tomu S JAKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ NÁM PŘI HÁZENÍ HRACÍ KOSTKOU PADNE DVAKRÁT ZA SEBOU DVOJKA.

Zadání:

Vypočítej, s jakou pravděpodobností při házení hrací kostkou padne dvakrát po sobě dvojka.

Řešení:

Nejprve se zamyslíme nad tím, s jakou pravděpodobností padne při hodu kostkou dvojka?

Na hrací kostce se nachází čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je tedy celkem šest možností. Pravděpodobnost toho, že při hodu kostkou padne právě číslo dva je tedy jedna šestina. Proč? Z celkem šesti možností může nastat pouze jedna. A jedna možnost ze šesti se dá pomocí zlomku vyjádřit jako jedna šestina. Popřípadě pomocí procent jako 16,666%.

To bychom tedy měli. Jaká je ale pravděpodobnost toho, že dvojka padne i při druhém hodu?

Když se nad tím zamyslíme, tak dojdeme k poznání, že hody kostkou na sobě nejsou nijak závislé, proto i při druhém hodu může dvojka padnout s úplně stejnou pravděpodobností, kterou matematicky vyjádříme jako jednu šestinu nebo také 16,666%.

Je tedy pravděpodobnost toho, že padne při dvou hodech kostkou dvojka rovná 16,666% ?

Není. Zatím jsme totiž zjistili pouze to, jaká je pravděpodobnost během jednoho hodu. Nyní musíme dát oba výsledky dohromady. To provedeme jednoduše tak, že je mezi sebou vynásobíme.

$$ \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{36}=0,027$$

Dostaneme tedy výsledek, který nám stanovil, že pravděpodobnost toho, že při házení hrací kostkou padne dvakrát po sobě dvojka je 2,7%.