Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: V oboru R řeště rovnici:
$$2\cdot 4^{x} = \sqrt{8}$$

Řešení:

1) V prvním kroku se zbavíme odmocniny $$2\cdot 2^{2x} = 2^{\frac{3}{2}}$$
2) Sloučíme exponenty na levé straně $$2^{1+2x} = 2^{\frac{3}{2}}$$
3) Na obou stranách se nám vyruší číslo 2 $$1 + 2x = \frac{3}{2}$$
4) Číslo jedna se nám přesune na pravou stranu, jinými slovy se jedná o 2/2, které musíme od 3/2 odečíst $$2x = \frac{1}{2}$$
5) Přepočítáme na 1 x $$x = \frac{1}{4}$$

Časová náročnost: 3-4 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.