Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Jaká je pravděpodobnost toho, že vám při házení mincí padne orel? 

Odpověď je snadná: 50%.

Jaká je pravděpodobnost toho, že vám při házení kostkou padne dvojka?

I odpověď na tuto otázku je snadná: 16,666% neboli $$\frac{1}{6}$$.

Na kostce se totiž nachází celkem 6 různých čísel od jedné do šesti. Pravděpodobnost, že při jednom hodu padne jedno z nich je tedy jedna šestina.

Jak ale vypočítáme pravděpodobnost toho, že při dvou hodech kostkou padne v obou případech dvojka?

K řešení tohoto příkladu je nutné seznámit se se základními pravidly pravděpodobnosti.

Pravděpodobnost jevu stanovuje, jaká je šance, že daný jev nastane.

Pravděpodobnost značíme písmenem P a její výsledek učujeme buď v intervalu <0,1> nebo v procentech, od 0 do 100%.