Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Speciálním případem nerovnic jsou ty, které mají proměnnou umístěnou ve jmenovateli.
  • Jak jsme si již vysvětlili, pokud je proměnná ve jmenovateli, nesmíme celou nerovnici proměnnou vynásobit a tím se ji zbavit.
  • Jak tedy takové nerovnice řešit?
  • Pojďme si postup vysvětlit na příkladu:

$$\frac{5}{x}+2>4$$

Začneme tím, že si pravou stranu přvedeme doleva tak, abychom na jedné straně dostali zlomek a na druhé nulu

$$\frac{5}{x}+2>4 / -4$$

$$\frac{5}{x}+2 -4>4- 4$$

$$\frac{5}{x}-2>0$$

Nyní musíme levou stranu upravit tak, abychom dostali jeden zlomek, tudíž převedeme výraz společného jmenovatele:

$$\frac{5}{x}-2\cdot\frac{x}{x}>0$$

Tak získáme:

$$\frac{5-2x}{x}->0$$

Nyní se musíme zamyslet nad tím, kdy bude výraz kladný. Existují dvě varianty:

  1. Když bude čitatel i jmenovatel kladný, například: $$\frac{3}{5}>0$$
  2. Když bude čitatel i jmenovatel záporný, například: $$\frac{-3}{-5}>0$$

Co z toho ted vyplývá?

Nerovnici musíme řešit pro možnost, že je čitatel i jmenovatel větší jak nula a pro možnost, že je čitatel i jmenovatel menší jak nula.

Řešení pro čitatel i jmenovatel větší jak nula:

$${5-2x}>0 ∧ {x}->0$$