Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Trigonometrie spadá pod goniometrii a využívá se při řešení úloh týkajících se trojúhelníků
  • Do trigonometrie spadají základní věty a vzorce, které vycházejí z goniometrie
  • S pomocí trigonometrie můžeme například vypočítat následující příklady:
  1. Vypočítej velikosti zbývajících stran a úhlů trojúhelníku ABC, jestliže je dána velikost strany a, úhlu α a β
  2. Vypočítej hodnoty zbývajících funkcí, pokud znáš tgx=1
  3. Zjednoduš: cos(45°+x)-cos(45°-x)