Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Vzdálenost bodu od roviny je vždy ta nejkratší vzdálenost ⇒ úhel mezi rovinou a úsečkou spojující rovinu a bod bude vždy 90°.

Vzdálenost d bodu X od roviny r je vyjádřena vzorcem:

$$v(X, r) =\frac{|acdot x_1+bcdot x_2+ccdot x_3+d|}{sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

bod X je určen souřadnicemi X[x1, x2, x3] 

a rovina r je určena rovnicí: r: ax + by + cz + d = 0