Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Kuželosečky jsou rovinné křivky, které vznikají průnikem roviny s pláštěm rotačního kužele.

Mezi kuželosečky řadíme:

  • kružnice
  • elipsy
  • paraboly
  • hyperboly