Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Kružnici můžeme zapsat pomocí rovnice.

Rozlišujeme dva druhy rovnic:

  1. středovou rovnici kružnice
  2. obecnou rovnici kružnice

Středová rovnice kružnice má tvar rovnice:

$$(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$$

kde m a n jsou souřadnice jejího středu a r poloměr.

 

Obecnou rovnici kružnice zapisujeme ve tvaru:

$$x^2 + y^2- 2mx – 2ny + p = 0$$

kde $$p = m^2 + n^2 – r$$

Ovšem pozor, aby se opravdu jednalo o rovnici kružnice, musí být p ≥ m² + n²

Pokud nastane případ, že p = m² + n², má rovnice nulový poloměr.

Nastane-li případ p < m² + n² rovnice nemá řešení.