Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání:

Vypočítejte následující rovnici (v množině R):

$$\frac{x+7}{2x+2}-\frac{x+4}{4x+4}=1$$

Řešení:

Začneme tím, že si upravíme oba jmenovatele:

$$\frac{x+7}{2(x+1)}-\frac{x+4}{4(x+1)}=1$$

V tuto chvíli si stanovíme i podmínku, že x≠-1 (jinak by byla ve jmenovateli nula, což nejde)

Nyní celou rovnici vynásobíme výrazem 4(x+1) a dostaneme:

$$2(x+7)-(x+4)=4(x+1)$$

Upravíme a získáme:

$$2x+14-x-4=4x+4$$

$$x+10=4x+4$$

$$3x=6$$

$$x=2$$

K={2}