Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Řešte v množině R následující rovnici s pomocí substituce.

$${({x}^{2}-x)}^{2}-{x}^{2}+x-30=0$$

Řešení:

$${({x}^{2}-x)}^{2}-{x}^{2}+x-30=0$$

Rovnici si nejprve upravíme následovně:

$${({x}^{2}-x)}^{2}-({x}^{2}-x)-30=0$$

Nyní využijeme substituci:

$${x}^{2}-x=a$$

a řešíme rovnici:

$${a}^{2}-a-30=0$$

S pomocí Vietových vzorců získáme kořeny rovnice

a1+a2=1

a1•a2=-30

Kořeny rovnice jsou:

a1=6

a2=-5

Vrátíme se k výrazu, který jsme substituovali a dosadíme místo a získaná čísla

$${x}^{2}-x=a$$

$${x}^{2}-x=6$$

$${x}^{2}-x-6=0$$

Opět využijeme Vietovy vzorce

x1+x2=1

x1•x2=-6

Kořeny rovnice jsou:

x1=-2

x2=3

 

$${x}^{2}-x=-5$$

$${x}^{2}-x-5=0$$

Vypočítáme si diskriminant podle vzorce:

$$D={b}^{2}-4ac$$

$$D={-1}^{2}-4\cdot1\cdot5$$

$$D=-19$$

Protože nám diskriminant vyšel záporný, znamená to jediné ⇒ tato rovnice nemá v množině R řešení.

Proto jsou kořeny pouze dva a řešení rovnice je:

K={-2;3}