Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Imaginární jednotku značíme písmenem i -1
  • i=[0;1] 
  • Platí následující rovnost: i²=i⋅i=[0;1]⋅[0;1]=[−1;0]=−1 ⇒ i²=-1
  • Pokud bychom chtěli komplexní číslo [a,b] zapsat v algebraickém tvaru, vypadalo by takto:

 a+bi; a,b∈R

  • abychom mohli s komplexními čísly pracovat, musíme si zavést základní matematické operace

SČÍTÁNÍ KOMPLEXNÍCH ČÍSEL

Komplexní čísla mezi sebou můžeme sčítat. Názorně si ukážeme jak:

$$x=1+2i;y=1+4i$$

$$x+y=(1+1)+(2+4)i=2+6i$$

Jak je z toho příkladu patrné, když mezi sebou sčítáme komplexní čísla,

zvlášť sčítáme jejich reálnou část a zvlášť tu imaginární

Pro sčítání komplexních čísel používáme následující vzorec:

$$x=x_1+x_2i;y=y_1+y_2i$$

$$x+y=(x_1+y_1)+(x_2+y_2)i$$

SOUČIN KOMPLEXNÍCH ČÍSEL

Součin komplexních čísel je snadný, pokud máme neustále na paměti, že i²=-1

$$x=1+2i; y=1+4i$$

$$x\cdot{y}=(1+2)\cdot{(1+4i)}=1+4i+2i+{8i}^{2}=1+6i-8=-7+6i$$