Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Určete souřadnice průsečíku grafu funkce f se souřadnicovou osou x:
$$P [ x_{p}; y_{p}]$$
$$f: y = 4 – 2cdot log_{3} x$$

Řešení:

1) Za y si dosadíme 0, průsečík se souřadnou osou x má y-ovou souřadnici vždy rovnou nule, dosadíme do funkce
$$P_{x} [ x; 0]$$
$$0 = 4 – 2 log_{3} x$$
3) Na jedné straně si ponecháme log x a na druhou si přesuneme čísla $$2 log_{3} x = 4$$

4) Vypočítáme pro 1 log $$log_{3} x = 2$$

5) Vypočítáme (na kalkulačce) $$x = 3^{2}$$

6) Umocníme x, aby nám nevycházel výsledek s mocnitelem x = 9 $$P_{x} [9; 0]$$


Časová náročnost: 4-5 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.