Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Bude se nám hodit také znalost toho, jak ke komplexnímu číslu vytvořit číslo převrácené

  • Opačné číslo k číslu komplexnímu se vytváří stejně, jako opačné číslo k číslu reálnému.
  • Názorný příklad: Najdi převrácené číslo k číslu 4+3i
  • Řešení: $$\frac{1}{4+3i}$$
  • Obecně platí, že opačné číslo pro komplexní číslo x+yi je $$\frac{1}{x+yi}$$