Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Ke komplexním číslům můžeme vytvářet také čísla komplexně sdružená.

  • Přestože jejich název může znít komplikovaně, nejedná se o nic složitého.
  • Komplexně sdružené číslo vytvoříme tak, že změníme znamínko mezi reálnou a imaginární částí.
  • V praxi to vypadá takto: komplexně sdružené číslo k číslu 2+6i je 2-6i
  • Obecně opět platí, že kompelxně sdružené číslo k číslu x+yi je x-yi