Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Na číselné ose jsou obrazy tří čísel: 0, m a 3m-1. Vyznačené dílky jsou stejně dlouhé.

1) Vyjádřete poměr: m : 3m-1 =

2) Na číselné ose silnou čarou vyznačte a popište obraz čísla 1

Řešení:

1) Odpočítáme si počet dílků, které dělí m a 3m-1 od nuly, tím se dostaneme k poměru:
m……… 5 (dílků)
3m-1…. 8 (dílků)
Řešení (1): m : 3m-1 = 5:8
 
2) Nejprve si vyjádříme vztah:
m = 5x
3m – 1 = 8x
2) Nyní vypočítáme x, dosadíme si za m 5x, ať máme jen jednu neznámou:
$$3\cdot5x-1=8x$$
Vypočítáme a neznámé ponecháme na jedné straně a číslo převedeme:
$$15x-8x=1$$
Sečteme neznámé:
$$7x=1$$
Nyní přepočítáme na 1x:
$$x=\frac{1}{7}$$
Řešení (2): Jeden dílek na číselné ose je 1/7, proto je 1 na číselné ose v sedmém dílku.

Časová náročnost: 6 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.