Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Ke každé z následujících funkcí (1-4) s definičním oborem R přiřaďte obor hodnot (a-f) dané funkce.

$$1. y = (x-3)^{2}$$
$$2. y = 3 + x^{3}$$
$$3. y = x – 3$$
$$4. y = 3$$

$$a) R$$
$$b) (-∞; 0〉$$
$$c) (-∞; 3〉$$
$$d) 〈0; +∞)$$
$$e) 〈3; +∞)$$
$$f) {3}$$

Řešení:

1) Znázornění funkce

$$y = (x-3)^{2}$$

$$H (f) je D$$

2) Znázornění funkce

$$y = 3 + x^{2}$$

$$H (f) je E$$

3) Znázornění funkce 

$$y = x-3$$

$$H (f) je A$$

4) Znázornění funkce

$$y = 3$$

$$H (f) je F$$

Časová náročnost: 6-8 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.