Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Protože již víme, jak vypadá parametrické vyjádření přímky, není nijak složité sestrojit parametrické vyjádření roviny.

Rovina je dána buď:

  1. třemi body, které neleží na jedné přímce
  2. dvěma různými přímka, které nesmí být mimoběžné
  3. bodem a dvěma vektory, z nichž jeden vektor nesmí být reálným násobkem toho druhého

Parametrické vyjádření/ parametrická přímka roviny ABC vypadá následovně:

X = A + su + tv,

kde s, t ∈  R, u ≠ o, v ≠ o, a u ≠ kv

 B = A + u

C = A + v.

neznámým s a t říkáme parametry